نمایش 1–12 از 17 نتیجه

هات داگ قرمز ۵۵% پطروس

۵۵,۰۰۰ تومان
هات داگ قرمز ۵۵% پطروس

کالباس مارتادلا ۴۰ درصد گوشت قرمز خانواده فاخته

۱۳,۰۰۰ تومان
کالباس مارتادلا ۴۰ درصد گوشت قرمز خانواده فاخته

کوکتل ۸۰ درصد فاخته

۵۸,۰۰۰ تومان
کوکتل ۸۰ درصد فاخته

لیونر پرسی ۵۵% پطروس

۷۵,۰۰۰ تومان
لیونر پرسی ۵۵% پطروس

هات داگ ۵۵ درصد فاخته

۴۵,۰۰۰ تومان
هات داگ ۵۵ درصد فاخته

سوسیس کوکتل ۵۵درصد گوشت فاخته یک کیلویی

۳۵,۰۰۰ تومان
سوسیس و کالباس امروزه مخصوصا برای قشر نوجوانان و جوانان جامعه بسیار محبوب واقع شده است.شرکت فاخته یکی از برند

کالباس لیونر خانواده فاخته ۵۵درصد گوشت قرمز ۵۰۰گرمی

۲۸,۵۰۰ تومان
سوسیس و کالباس امروزه مخصوصا برای قشر نوجوانان و جوانان جامعه بسیار محبوب واقع شده است.شرکت فاخته یکی از برند

کالباس خشک خانواده فاخته ۶۰ درصد گوشت قرمز۵۰۰ گرمی

۳۰,۰۰۰ تومان
سوسیس و کالباس امروزه مخصوصا برای قشر نوجوانان و جوانان جامعه بسیار محبوب واقع شده است.شرکت فاخته یکی از برند